Terminy skłądania wniosków (cut-offs)

Faza I

Ostatni nabór w I Fazie:  5 września 2019

W przypadku projektów na wczesnym etapie badań innowatorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilota EIC Pathfinder

Faza II

EIC Accelerator
9 października 2019
8 stycznia 2020
18 marca 2020
19 maja 2020
7 października 2020
 
Faza I - Studium Wykonalności

Ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznes planu.

Dotacja: 50 tys Euro(Stała kwota)

Poziom wsparcia 70%


Czas trwania: 6 miesięcy. 

Faza II - Realiacja

Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe.

Wartość dotacji: od 0,5 do 2,5 mln euro
Poziom wsparcia: 70%
Czas trwania: 12 do 24 miesięcy

Od 5 czerwca 2019 r. zmieniły się zasady i nazwa programu. II Fazę zastąpił EIC Accelerator, który oferuje finansowanie mieszane (blended finance): można się ubiegać już nie tylko o grant o wysokości do 2,5 mln euro, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. Czyli grant + finansowanie kapitałowe.

Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Faza III - komercjalizacja i coaching

Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie I lub II Instrumentu MŚP

Więcej informacji o programie na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE:

Instrument dla MŚP