Wartość Projektu: 859 770,00 PLN
Przyznana dotacja: 300 000,00 PLN