Wartość Projektu: 1.586 620,98 PLN
Przyznana dotacja: 300 000,00 PLN