Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent: Grand Service


Wartość Projektu: 131 628,50 PLN

Wartość Projektu: 323 806,00 PLN

Beneficjent: Agencja Reklamowa "Kaczka Studio"
Wartość Projektu: 104 181,00 PLN
Przyznana dotacja: 42 350,00 PLN

Beneficjent: Grand Service
Wartość Projektu: 157 575,00 PLN
Przyznana dotacja: 64 055,00 PLN

Wartość Projektu: 859 770,00 PLN
Przyznana dotacja: 300 000,00 PLN

Wartość Projektu: 1.586 620,98 PLN
Przyznana dotacja: 300 000,00 PLN

Wartość Projektu: 765 571,00 PLN
Przyznana dotacja: 288 850,00 PLN

Beneficjent: Agencja Reklamowa "Kaczka Studio"
Wartość Projektu: 100 000,00 PLN
Przyznana dotacja: 49 985,00 PLN

Beneficjent: Grand Service
Wartość Projektu: 350 537,00 PLN
Przyznana dotacja: 100 000,00 PLN