System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)
Działanie: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Beneficjent: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Wartość Projektu: 8 846 560,00 PLN
Przyznana dotacja: 2 329 404,00 PLN