Beneficjent: Slimex AG
Wartość Projektu: 378 468,40 PLN
Przyznana dotacja: 181 332,00 PLN