Beneficjent: Centrum Stomatologii i Ortodoncji "Dentica"
Wartość Projektu: 290.230,00 PLN
Przyznana dotacja: 139.736,06 PLN