Beneficjent: Mik-Stal Więckowscy S.J.
Wartość Projektu: 853 005, 00 PLN 
Przyznana dotacja: 346 750, 00 PLN