Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Beneficjent: Mik-Stal Więckowscy S.J.
Wartość Projektu: 853 005, 00 PLN 
Przyznana dotacja: 346 750, 00 PLN

Beneficjent: P.P.H.U. "Satis"
Wartość Projektu: 25 215,00 PLN
Przyznana dotacja: 12 300,00 PLN

Beneficjent: Slimex AG
Wartość Projektu: 378 468,40 PLN
Przyznana dotacja: 181 332,00 PLN

Wartość Projektu: 418.179,40 PLN
Przyznana dotacja: 200.000,00 PLN

Beneficjent: Centrum Stomatologii i Ortodoncji "Dentica"
Wartość Projektu: 290.230,00 PLN
Przyznana dotacja: 139.736,06 PLN

Wartość Projektu: 125.050,00 PLN
Przyznana dotacja: 58.500,00 PLN

Beneficjent: Slimex AG
Wartość Projektu: 1 165 367,85 PLN
Przyznana dotacja: 195 131,93 PLN