Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Wartość Projektu: 278 635,60 PLN
Przyznana dotacja: 217 896,31 PLN