Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 1 238 584,73 PLN
Przyznana dotacja: 645 116,00 PLN