Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Wartość Projektu: 278 635,60 PLN
Przyznana dotacja: 217 896,31 PLN

Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Wartość Projektu: 164 142,00 PLN
Przyznana dotacja: 123 059,60 PLN

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 69 165 885,66 PLN
Przyznana dotacja: 29 520 000,00 PLN

Działanie 8.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
Wartość Projektu: 3 946 698,95 PLN
Przyznana dotacja: 3 105 696,31 PLN

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 1 238 584,73 PLN
Przyznana dotacja: 645 116,00 PLN