Referencje

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekty tematyczne - Przeciwdziałanie wykluczeniu

Beneficjent: Krakowskie Towarzystwo Medyczne

Wartość Projektu: 192 280,00 PLN
Przyznana dotacja: 152 874,00 PLN

Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Wartość Projektu: 278 635,60 PLN
Przyznana dotacja: 217 896,31 PLN

Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Wartość Projektu: 164 142,00 PLN
Przyznana dotacja: 123 059,60 PLN

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 69 165 885,66 PLN
Przyznana dotacja: 29 520 000,00 PLN

Działanie 8.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
Wartość Projektu: 3 946 698,95 PLN
Przyznana dotacja: 3 105 696,31 PLN

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 1 238 584,73 PLN
Przyznana dotacja: 645 116,00 PLN

Beneficjent: Mik-Stal Więckowscy S.J.
Wartość Projektu: 853 005, 00 PLN 
Przyznana dotacja: 346 750, 00 PLN

Beneficjent: P.P.H.U. "Satis"
Wartość Projektu: 25 215,00 PLN
Przyznana dotacja: 12 300,00 PLN

Beneficjent: Slimex AG
Wartość Projektu: 378 468,40 PLN
Przyznana dotacja: 181 332,00 PLN

Wartość Projektu: 418.179,40 PLN
Przyznana dotacja: 200.000,00 PLN