Doradztwo i Zarządzanie projektami:

doradztwo

 • Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentów niezbędnych w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych i innych
 • Analiza możliwości inwestycyjnych
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza efektywności inwestycji
 • Biznes plan
 • Analiza możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, pożyczki)
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Analizy marketingowe, Badania rynku
 • Przygotowywanie przetargów i postępowań w ramach Zasady Konkurencyjności
 • Wnioski o płatność, Rozliczanie dotacji, Sprawozdawczość w okresie realizacji projektu
 • Tłumaczenia wniosków i opracowań na język angielski
 • Pozyskiwanie finansowania szkoleń w ramach m.in. Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Organizacja szkoleń

Księgowość:

ksiegowosc

 • Prowadzenie ewidencji firm opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów dla firm opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozliczenia z ZUS