Doradztwo i Zarządzanie projektami:

doradztwo

 • Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentów niezbędnych w pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych UE
 • Analiza możliwości inwestycyjnych
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza efektywności inwestycji
 • Biznes plan
 • Analiza możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, pożyczki)
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Analizy marketingowe, Badania rynku
 • Przygotowywanie przetargów
 • Sprawozdawczość w okresie realizacji projektu
 • Wnioski o płatność, Rozliczanie dotacji
 • Tłumaczenia wniosków i opracowań na język angielski

Księgowość:

ksiegowosc

 • Prowadzenie ewidencji firm opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów dla firm opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozliczenia z ZUS